Notarius Publicus i Göteborg

Västra Götalands Län

 

 

Om Notarius Publicus 

Notarius Publicus förordnas av länsstyrelsen enligt förordning (1982:327) om notarius publicus.

I Göteborg finns det en ordinarie Notarius Publicus samt två biträdande Notarii Publici.